Sıra №-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Balakən rayonu  Talalar  kəndi

01 oktyabr 2019-cu il

2

Balakən rayonu  Qullar kəndi

02 oktyabr 2019-cu il

3

Zaqatala  rayonu  Paşan kəndi

03 oktyabr 2019-cu il

4

Zaqatala  rayonu  Lahıc kəndi

04 oktyabr 2019-cu il

5

Zaqatala  rayonu  Çobankol kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Zaqatala rayonu Mosul kəndi

08 oktyabr 2019-cu il

7

Zaqatala  rayonu  Muxax kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Balakən rayonu  Katex  kəndi

10 oktyabr 2019-cu il

9

Balakən rayonu  Qazma kəndi

11 oktyabr 2019-cu il

10

Balakən rayonu  Hənifə kəndi

14 oktyabr 2019-cu il

11

Zaqatala rayonu Əliabad qəsəbəsi

15 oktyabr 2019-cu il

12

Balakən rayonu  İtitala  kəndi

16 oktyabr 2019-cu il

13

Balakən rayonu  Kortala  kəndi

17 oktyabr 2019-cu il

14

Balakən rayonu  Püştətala  kəndi

18 oktyabr 2019-cu il

15

Zaqatala rayonu Aşağı Tala kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

16

Zaqatala rayonu Yengiyan kəndi

22 oktyabr 2019-cu il

17

Zaqatala rayonu Kəpənəkçi  kəndi

23 oktyabr 2019-cu il

18

Zaqatala rayonu Faldarlı  kəndi

24 oktyabr 2019-cu il

19

Zaqatala rayonu Danaçı  kəndi

25 oktyabr 2019-cu il

20

Zaqatala rayonu Mazıx  kəndi

28 oktyabr 2019-cu il

21

Zaqatala rayonu Zəyəm  kəndi

29 oktyabr 2019-cu il

22

Balakən rayonu  Qullar kəndi

30 oktyabr 2019-cu il

23

Zaqatala  rayonu  Hənifə kəndi

31 oktyabr 2019-cu il