Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Yevlax şəhəri

01 oktyabr 2019-cu il

2

Ağdaş rayonu, Orta Ləki kəndi

02 oktyabr 2019-cu il

3

Yevlax şəhəri

03 oktyabr 2019-cu il

4

Mingəçevir şəhəri

04 oktyabr 2019-cu il

5

Ağdaş rayonu, Tofiqi kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Yevlax şəhəri

08 oktyabr 2019-cu il

7

Ağdaş rayonu, Hüşün kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Yevlax şəhəri

10 oktyabr 2019-cu il

9

Mingəçevir şəhəri

11 oktyabr 2019-cu il

10

Ağdaş rayonu, Binələr kəndi

14 oktyabr 2019-cu il

11

Yevlax şəhəri

15 oktyabr 2019-cu il

12

Ağdaş rayonu, Cüvə kəndi

16 oktyabr 2019-cu il

13

Yevlax şəhəri

17 oktyabr 2019-cu il

14

Mingəçevir şəhəri

18 oktyabr 2019-cu il

15

Ağdaş rayonu, Kükəl kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

16

Yevlax şəhəri

22 oktyabr 2019-cu il

17

Ağdaş rayonu, Şıxlı kəndi

23 oktyabr 2019-cu il

18

Yevlax şəhəri

24 oktyabr 2019-cu il

19

Mingəçevir şəhəri

25 oktyabr 2019-cu il

20

Ağdaş rayonu, Qoşaqovaq kəndi

28 oktyabr 2019-cu il

21

Yevlax şəhəri

29 oktyabr 2019-cu il

22

Ağdaş rayonu, Ağcayazı kəndi

30 oktyabr 2019-cu il

23

Yevlax şəhəri

31 oktyabr 2019-cu il