Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Qazax rayonu Orta Salahlı kəndi

01 oktyabr 2019-cu il

2

Qazax rayonu Çaylı kəndi

02 oktyabr 2019-cu il

3

Qazax rayonu Daş Salahlı kəndi

03 oktyabr 2019-cu il

4

Qazax rayonu Xanlıqlar kəndi

04 oktyabr 2019-cu il

5

Tovuz rayon Xatınlı kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Tovuz rayon Köhnə Qala kəndi

08 oktyabr 2019-cu il

7

Tovuz rayon Yanıqlı  kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Tovuz rayon Dönük Qırıqlı

10 oktyabr 2019-cu il

9

Tovuz rayon Alakol kəndi

11 oktyabr 2019-cu il

10

Ağstafa rayonu  Qarahəsənli kəndi

14 oktyabr 2019-cu il

11

Ağstafa rayonu  Poylu kəndi

15 oktyabr 2019-cu il

12

Ağstafa rayonu  Xətai kəndi,

16 oktyabr 2019-cu il

13

Ağstafa rayonu   Köçəsgər kəndi

17 oktyabr 2019-cu il

14

Tovuz rayon, İbrahimhacılı Yanıqlı  kəndi

18 oktyabr 2019-cu il

15

Tovuz rayon Düz Qırıqlı  kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

16

Tovuz rayon, Qovlar qəsəbəsi

22 oktyabr 2019-cu il

17

Tovuz rayonu Qədirli

23 oktyabr 2019-cu il

18

Tovuz rayonu Aşağı Quşçu kəndi,

24 oktyabr 2019-cu il

19

Qazax rayonu Ürkməzli, kəndi

25 oktyabr 2019-cu il

20

Qazax rayonu Ağköynək kəndi

28 oktyabr 2019-cu il

21

Qazax rayonu Hüseynbəylı kəndi

29 oktyabr 2019-cu il

22

Qazax rayonu Qaymaqlı kəndi

30 oktyabr 2019-cu il

23

Qazax rayonu Dəmirçilər kəndi

31 oktyabr 2019-cu il