Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Şəki rayonu, Kiş kəndi

01 oktyabr 2019-cu il

2

Şəki rayonu, İnçə və Zunud kəndləri

02 oktyabr 2019-cu il

3

Şəki rayonu, Baş Layısqı kəndi

03 oktyabr 2019-cu il

4

Şəki rayonu, Qudula kəndi

04 oktyabr 2019-cu il

5

Şəki rayonu, Daşüz kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Şəki rayonu, Şorsu kəndi

08 oktyabr 2019-cu il

7

Şəki rayonu, Birinci Biləcik kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Qax rayonu, Qaşqaçay kəndi

10 oktyabr 2019-cu il

9

Şəki rayonu, Baş Küngüt kəndi

11 oktyabr 2019-cu il

10

Şəki rayonu, Orta Zəyzid kəndi

14 oktyabr 2019-cu il

11

Şəki rayonu, Aşağı Göynük kəndi

15 oktyabr 2019-cu il

12

Şəki rayonu, Cumakənd kəndi

16 oktyabr 2019-cu il

13

Qax rayonu, Almalı kəndi

17 oktyabr 2019-cu il

14

Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi

18 oktyabr 2019-cu il

15

Şəki rayonu, Oxud kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

16

Şəki rayonu, Küdürlü kəndi

22 oktyabr 2019-cu il

17

Qax rayonu, İlisu kəndi

23 oktyabr 2019-cu il

18

Şəki rayonu, Aşağı Küngüt kəndi

24 oktyabr 2019-cu il

19

Şəki rayonu, Şin kəndi

25 oktyabr 2019-cu il

20

Şəki rayonu, Bideyiz kəndi

28 oktyabr 2019-cu il

21

Şəki rayonu, Oraban kəndi

29 oktyabr 2019-cu il

22

Qax rayonu, Ağyazı kəndi

30 oktyabr 2019-cu il

23

Şəki rayonu, Cəfərabad kəndi

31 oktyabr 2019-cu il