Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Quba rayonu, Kürkün kəndi

01 oktyabr 2019-cu il

2

Qusar rayonu, Gedəzeyxur kəndi

02 oktyabr 2019-cu il

3

Şabran rayonu, Qəriblik kəndi

03 oktyabr 2019-cu il

4

Xaçmaz rayonu, Qaradağlı kəndi

04 oktyabr 2019-cu il

5

Xaçmaz rayonu, Cığatay kəndi

07 oktyabr 2019-cu il

6

Quba rayonu, Susayqışlaq kəndi

08 oktyabr 2019-cu il

7

Qusar rayonu, Qullar kəndi

09 oktyabr 2019-cu il

8

Şabran rayonu, Zağlı kəndi

10 oktyabr 2019-cu il

9

Quba rayonu, Cek kəndi kəndi

11 oktyabr 2019-cu il

10

Xaçmaz rayonu, Qusarçay kəndi

14 oktyabr 2019-cu il

11

Quba rayonu, Haputlu kəndi

15 oktyabr 2019-cu il

12

Qusar rayonu, Hiloba kəndi

16 oktyabr 2019-cu il

13

Şabran rayonu, Qələgah kəndi

17 oktyabr 2019-cu il

14

Qusar rayonu, Gican kəndi

18 oktyabr 2019-cu il

15

Xaçmaz rayonu, Pirquluoba kəndi

21 oktyabr 2019-cu il

16

Quba rayonu, Qalayxudat kəndi

22 oktyabr 2019-cu il

17

Qusar rayonu, Əcəxuroba kəndi

23 oktyabr 2019-cu il

18

Şabran rayonu, Ağbaş kəndi

24 oktyabr 2019-cu il

19

Şabran rayonu, Düzbilici kəndi

25 oktyabr 2019-cu il

20

Xaçmaz rayonu, Uryanoba kəndi

28 oktyabr 2019-cu il