Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Sumqayıt şəhəri, 11-ci və 12-ci mikrorayon ərazisi (10 saylı MİS-in yanı)

01 oktyabr 2019-cu il

2

Sumqayıt şəhəri, 6-cı və 5-ci mikrorayon ərazisi (13 saylı MİS-in yanı)

02 oktyabr 2019-cu il

3

Siyəzən rayonu, Gil-Gil çay qəsəbəsi

Sumqayıt şəhəri, 34-cü və 36-cı məhəllə ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

03 oktyabr 2019-cu il

4

Xızı rayonu, Altıağac qəsəbəsi

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

04 oktyabr 2019-cu il

5

Sumqayıt şəhəri, 1-ci və 2-ci məhəllə

(4 saylı MİS-in yanı)

07 oktyabr 2019-cu il

6

Sumqayıt şəhəri, 34-cü və 36-cı məhəllə ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

08 oktyabr 2019-cu il

7

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi

(18 saylı MİS-in yanı)

09 oktyabr 2019-cu il

8

Siyəzən rayonu, Beşdam kəndi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon ərazisi

( 14 saylı MİS-in yanı)

10 oktyabr 2019-cu il

9

Xızı rayonu, Fındığan kəndi

Sumqayıt şəhəri, 17-ci və 18-ci mikrorayon ərazisi(11 saylı MİS-in yanı)

11 oktyabr 2019-cu il

10

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

14 oktyabr 2019-cu il

11

Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon və 30-cu məhəllə ərazisi (5 saylı MİS-in yanı)

15 oktyabr 2019-cu il

12

Sumqayıt şəhəri, 7-8-12-ci məhəllə (birləşmiş məhəllə ) (4 saylı MİS-in yanı)

16 oktyabr 2019-cu il

13

Sumqayıt şəhəri, 11-ci və 12-ci mikrorayon ərazisi  (10 saylı MİS-in yanı)

17 oktyabr 2019-cu il

14

Sumqayıt şəhəri, 3-cü, 29-cu və 14-cü məhəllələr ərazisi (2 saylı MİS-in yanı)

18 oktyabr 2019-cu il

15

Sumqayıt şəhəri, 16-cı və 4-cü məhəllə ərazisi (3 saylı MİS-in yanı)

21 oktyabr 2019-cu il

16

Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon və 30-cu məhəllə ərazisi  (5 saylı MİS-in yanı)

22 oktyabr 2019-cu il

17

Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon ərazisi

(6 saylı MİS-in yanı)

23 oktyabr 2019-cu il

18

Sumqayıt şəhəri, 1-ci və 2-ci məhəllə

(4 saylı MİS-in yanı)

24 oktyabr 2019-cu il

19

Siyəzən rayonu, Eynibulaq kəndi

Sumqayıt şəhəri , 29-cu və 14-cü məhəllələr ərazisi (2 saylı MİS-in yanı)

25 oktyabr 2019-cu il

20

Xızı rayonu, Türkoba kəndi

Sumqayıt şəhəri, 34-cü və 36-cı məhəllə ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

28 oktyabr 2019-cu il

21

Sumqayıt şəhəri, 17-ci və 18-ci mikrorayon ərazisi(11 saylı MİS-in yanı)

29 oktyabr 2019-cu il

22

Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon ərazisi (18 saylı MİS-in yanı)

30 oktyabr 2019-cu il

23

Sumqayıt şəhəri, 11-ci və 12-ci mikrorayon ərazisi  (10 saylı MİS-in yanı)

31 oktyabr 2019-cu il